به پالیزوک خوش آمدید

لیست قیمت خدمات ترجمه پالیزوک


ترجمه انگلیسی به فارسی

تعداد صفحات زمان تحویل عادی زمان تحویل فوری قیمت عادی(تومان) قیمت فوری(تومان) سفارش
1-5 صفحه 1 تا 3 روز 1 روز 4.000 تومان 7.000 تومان
5-15 صفحه 3 تا 6 روز 3 روز 3.800 تومان 6.800 تومان
15-30 صفحه 6 تا 10 روز 6 روز 3.600 تومان 6.500 تومان
30 صفحه به بالا 10 روز به بالا 6 روز به بالا 3.200 تومان 6.200 تومان

ترجمه فارسی به انگلیسی

تعداد صفحات زمان تحویل عادی زمان تحویل فوری قیمت عادی(تومان) قیمت فوری(تومان) سفارش
1-5 صفحه 1 تا 3 روز 1 روز 10.000 تومان 14.000 تومان
5-15 صفحه 3 تا 6 روز 3 روز 9.800 تومان 13.800 تومان
15-30 صفحه 6 تا 10 روز 6 روز 9.600 تومان 13.500 تومان
30 صفحه به بالا 10 روز به بالا 6 روز به بالا 9.200 تومان 13.200 تومان

ترجمه عربی به فارسی

تعداد صفحات زمان تحویل عادی زمان تحویل فوری قیمت عادی(تومان) قیمت فوری(تومان) سفارش
1-5 صفحه 1 تا 3 روز 1 روز 14.000 تومان 17.000 تومان
5-15 صفحه 3 تا 6 روز 3 روز 13.800 تومان 16.800 تومان
15-30 صفحه 6 تا 10 روز 6 روز 13.600 تومان 16.500 تومان
30 صفحه به بالا 10 روز به بالا 6 روز به بالا 13.200 تومان 16.200 تومان

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای صاحب امتیاز وب سایت پالیزوک محفوظ است. www.Palizook.ir